Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 17     
2011 © Římskokatolická farnost Olešnice        Jiří Tomášek    verze 7.17
 
Již několik let se v některých rodinách v naší farnosti udržuje zvyk, který z Tyrolska do Nových Hradů přinesl páter Bonfilius, když začátkem 90. let přišel obnovit zdejší klášter řádu servitů. Je to adventní hledání noclehu, které je připomínkou marného putování Panny Marie a sv. Josefa po Betlémě, jak je známe z Lukášova evangelia: "I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou." Farníci, na rozdíl od dávných obyvatel Betléma, přijímají prosící poutníky do svých domovů i do svých srdcí. Soška Panny Marie se vždy v podvečer přinese do některého domu ve farnosti, a tam se všichni společně pomodlí růženec nebo Anděl Páně. Soška pak v domě přenocuje do dalšího dne, kdy ji opět přenesou o dům dál.

Jestli byste také chtěli poskytnout Panně Marii v adventu nocleh ozvěte se prosím na telefon
723 189 027 nebo na e-mail farnosti a rádi Vás s Pannou Marií navštívíme.

Děkujeme všem, kteří poskytnou nocleh.

Doprovod Panny Marie.
Úvod    Historie    Kronika    Fotogalerie    Mapa

Nocleh pro Pannu Marii